Veelgestelde vragen

Wat is C2000 / TETRA?

C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie. Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 24/7 via C2000 met hun meldkamer en met elkaar. Zij gebruiken het gesloten systeem tijdens het dagelijks werk, maar ook bij grote incidenten en rampen.

De overheid heeft in ons land een kleine 600 masten voor C2000 gebouwd, die door schakelstations met elkaar zijn verbonden. De masten en schakelcentrales zorgen ervoor dat hulpverleners elk moment overal in Nederland en enkele kilometers daarbuiten via hun portofoon en mobilofoon kunnen communiceren met de meldkamer. Verder zijn er duizenden kilometers lijnverbindingen, is er systeemsoftware en heeft elke meldkamer een radio- en alarmeringsbediensysteem (RABS). Dit is het bediensysteem voor C2000. 

Hoe werkt Blu Eye?

In bijna heel Europa maken de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) gebruik van een digitaal communicatiesysteem. In Nederland is dit systeem bekend onder de naam C2000. Het is gebaseerd op de wereldwijde Terrestrial Trunked Radio-standaard, kortweg TETRA. Zoals het GSM-signaal de standaard is voor jouw mobieltje, is TETRA de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde- en Veiligheidsdiensten.

Als een politieagent, ambulancebroeder of brandweerman de C2000 apparatuur in zijn (onopvallende) auto aanmeldt in het netwerk, verstuurt de communicatieapparatuur om de paar seconden een ultra kort synchronisatie-signaal. Juist dit signaal pikt Blu Eye haarfijn uit de ether en zet dit om in een akoestische en visuele waarschuwing op een informatiedisplay in je auto. De afstand waarop de eerste generatie van Blu Eye en de nieuwe Blu Eye 2 een hulpdienst signaleren, varieert van enkele honderden meters tot ongeveer één kilometer. Ruim op tijd dus om op de situatie te anticiperen en snel opzij te gaan en/of je snelheid te verminderen. 

Voor welke voertuigen waarschuwt Blu Eye?

Blu Eye waarschuwt voor alle hulpdiensten die C2000 radio aan boord hebben en dit communicatiesysteem ook aan hebben staan. Dit zijn:

 • Politie (zowel regionale als landelijke eenheden)
 • Onopvallende (politie)surveillance - OS
 • Video Registratie Onopvallende Surveillance - VROS
 • Koninklijke Marechaussee
 • Brandweer
 • Ambulancediensten, inclusief rode Kruis noodhulpteams
 • Douane
 • Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie - DBBO
 • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - AIVD
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaren - BOA's, handhavers, boswachters
Is het gebruik van Blu Eye wettelijk toegestaan?

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: natúúrlijk is Blu Eye legaal. Het is immers een systeem dat aantoonbaar de verkeersveiligheid van jou, je mede-weggebruikers en de hulpdiensten vergroot.

Als je googelt op ‘Blu Eye’, weet je dat de eerste generatie van het verkeersveiligheidssysteem vanaf zijn introductie in 2013 al veel stof heeft doen opwaaien. De discussie over het legale karakter van Blu Eye ontstond in het introductiejaar na een uitzending van PowNews. Daarbij zetten de programmamakers Blu Eye zonder enig onderzoek neer als de ideale ‘politieverklikker’ voor criminelen. De Telegraaf deed dit in 2016 nog eens dunnetjes over.

De Tweede Kamer stelde meerdere keren vragen over de juridische houdbaarheid van Blu Eye. Maar de verantwoordelijk ministers zagen geen gronden om het verkeersveiligheidssysteem te verbieden. Blu Eye draagt bij aan jouw veiligheid én die van anderen in die landen waar het TETRA-netwerk wordt gebruikt. Daarnaast sluit Blu Eye perfect aan bij de campagnes die de overheid voert om automobilisten bewust te maken wat te doen in geval van naderende hulpdienstvoertuigen. En last but not least: in tegenstelling tot radardetectoren die alleen waarschuwen voor radarcontroles en verder geen enkel ander doel dienen, waarschuwt Blu Eye niet alleen voor (onopvallende) politie, maar ook voor brandweer en ambulance. Blu Eye maakt dus geen enkel onderscheid tussen deze hulpdiensten.

En daar komt ‘ie dan: onze zogeheten disclaimer. Volgens Wikipedia is het ‘een korte tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt’. Als het om Blu Eye gaat, doet TRACK Technologies dat ook. Dus roepen we je niet op om verkeersregels met voeten te treden. Al sinds de introductie in 2013 vertellen we al dat je je altíjd aan de regels dient te houden. Ook benoemen we niet dat Blu Eye je in staat stelt je als een ‘voorbeeldige verkeersdeelnemer’ te gedragen in de nabijheid van hulpdiensten. Dus houd het verkeer veilig voor jezelf en je medeweggebruikers.

Detectie apparatuur zoals bijvoorbeeld radardetectoren zijn sinds 2004 verboden. Bestaat er een kans dat Blu Eye in de toekomst eveneens verboden wordt?

Eigenlijk een vreemde vraag bij een systeem dat aantoonbaar de verkeersveiligheid vergroot. De discussie over het legale karakter van Blu Eye is ontstaan na een uitzending van PowNews in 2013 waarbij Blu Eye zonder enig onderzoek werd neergezet als de ideale "politieverklikker" voor criminelen. In de "Telegraaf" van 8 februari 2016 werd dit onder de kop "Politiesysteem gehackt" nog eens dunnetjes overgedaan. De kans dat Blu Eye door dergelijke uitlatingen in de toekomst wordt verboden is nihil. Blu Eye sluit namelijk perfect aan bij de campagnes die de overheid voert om automobilisten bewust te maken wat te doen in geval van naderende hulpdienstvoertuigen. Er zijn in 2013 kamervragen gesteld aan de toenmalige Minister van Justitie Opstelten. Deze gaf al aan geen enkele wettelijke basis te zien op grond waarvan hij Blu Eye kon of wilde verbieden. Op 9 februari 2016 heeft minister van der Steur desgevraagd nogmaals gesteld dat hij geen aanleiding ziet om te komen tot een verbod van Blu Eye.

Radardetectoren werden destijds verboden omdat ze slechts waarschuwden voor radar snelheidscontroles en geen enkel ander doel dienden. Blu Eye waarschuwt niet alleen voor politie maar ook voor brandweer en ambulance en maakt ook nog eens geen enkel onderscheid tussen deze hulpdiensten. 

Reageert Blu Eye ook op andere signalen dan die van voertuigen met C2000 apparatuur aan boord?

Nee, Blu Eye reageert alleen op signalen die daadwerkelijk door hulpdiensten worden uitgezonden en verstoort daardoor nooit zonder geldige reden de rust in je auto. Echter omdat Blu Eye rondom kijkt in plaats van alleen maar recht naar voren, betekent dat in de praktijk dat je ook weleens wordt gewaarschuwd voor een hulpdienst die voor jou op dat moment onzichtbaar is. Dit gebeurt met name in stedelijk gebied. Op zo’n moment kun je ervoor kiezen de City Mode op het systeem te activeren waardoor er alleen wordt gewaarschuwd voor hulpdiensten die écht dichtbij zijn. 

Vanaf welke afstand waarschuwt Blu Eye voor naderende hulpdiensten?

Dat is afhankelijk van de onderstaande factoren:

 • Bij gebruik van de standaard meegeleverde bumperantenne (De TRACK VCD-antenne): maximaal 1000 meter.
 • Omgevingsfactoren: in open gebied en bij een gering verkeersaanbod is de detectieafstand uiteraard groter dan in stedelijk gebied. 

 

Waarschuwt Blu Eye altijd voor naderende hulpdiensten?

Blu Eye signaleert altijd alle signalen die de hulpdiensten via hun C2000 communicatiesysteem uitzenden. Maar hulpdiensten zenden niet altijd (periodieke) signalen uit. Zij kunnen namelijk in twee verschillende modi opereren: TMO en DMO.

In TMO (Trunked Mode Operation) maakt de communicatieapparatuur gebruik van het C2000 netwerk en worden er altijd periodieke signalen uitgezonden die Blu Eye detecteert.

In DMO (Direct Mode Operation) maken de hulpdiensten geen gebruik van het netwerk en communiceren eenheden direct met elkaar. De communicatieapparatuur zendt dan geen periodieke signalen uit. DMO wordt onder andere gebruikt tijdens verkeerscontroles waarbij diverse eenheden vanuit een commandowagen (die overigens zelf in TMO staat) worden aangestuurd. 

Radio’s in DMO worden wél door Blu Eye gedetecteerd wanneer ze worden gebruikt voor onderlinge communicatie.

Werkt Blu Eye ook in het buitenland?

Blu Eye waarschuwt je voor hulpdiensten in de onderstaande landen:

 • België
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Engeland
 • Estland
 • Ierland
 • Italië
 • IJsland
 • Kroatië
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Montenegro
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenië
 • Zweden

Blu Eye werkt gedeeltelijk in:

Spanje: wél in Catalonië, Baskenland en rond alle grote steden. Niet gedetecteerd wordt de Guardia Civil. Deze dienst gebruikt het oudere TetraPol systeem.

Blu Eye werkt niet in:

Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië. Deze landen gebruiken het oudere TetraPol systeem.

 

Landkaart TETRA dekking Target Blu Eye Europa

Home Veelgestelde vragen