Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. TRACK Technologies B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

Niets uit de tekst of van de grafische voorstellingen in deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRACK Technologies B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor dergelijke toestemming of nadere informatie dienen te worden gericht aan info@tracktechnologies.nl.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover TRACK Technologies B.V. geen controle heeft. TRACK Technologies B.V. draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze websites.

Home Disclaimer