Is Blu Eye legaal?

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: natúúrlijk is Blu Eye legaal. Het is immers een systeem dat aantoonbaar de verkeersveiligheid van jou, je mede-weggebruikers en de hulpdiensten vergroot.

Als je googelt op ‘Blu Eye’, weet je dat de eerste generatie van het verkeersveiligheidssysteem vanaf zijn introductie in 2013 al veel stof heeft doen opwaaien. De discussie over het legale karakter van Blu Eye ontstond in het introductiejaar na een uitzending van PowNews. Daarbij zetten de programmamakers Blu Eye zonder enig onderzoek neer als de ideale ‘politieverklikker’ voor criminelen. De Telegraaf deed dit in 2016 nog eens dunnetjes over.

De Tweede Kamer stelde meerdere keren vragen over de juridische houdbaarheid van Blu Eye. Maar de verantwoordelijk ministers zagen geen gronden om het verkeersveiligheidssysteem te verbieden. Blu Eye draagt bij aan jouw veiligheid én die van anderen in die landen waar het TETRA-netwerk wordt gebruikt. Daarnaast sluit Blu Eye perfect aan bij de campagnes die de overheid voert om automobilisten bewust te maken wat te doen in geval van naderende hulpdienstvoertuigen. En last but not least: in tegenstelling tot radardetectoren die alleen waarschuwen voor radarcontroles en verder geen enkel ander doel dienen, waarschuwt Blu Eye niet alleen voor (onopvallende) politie, maar ook voor brandweer en ambulance. Blu Eye maakt dus geen enkel onderscheid tussen deze hulpdiensten.

En daar komt ‘ie dan: onze zogeheten disclaimer. Volgens Wikipedia is het ‘een korte tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt’. Als het om Blu Eye gaat, doet TRACK Technologies dat ook. Dus roepen we je niet op om verkeersregels met voeten te treden. Al sinds de introductie in 2013 vertellen we al dat je je altíjd aan de regels dient te houden. Ook benoemen we niet dat Blu Eye je in staat stelt je als een ‘voorbeeldige verkeersdeelnemer’ te gedragen in de nabijheid van hulpdiensten. Dus houd het verkeer veilig voor jezelf en je medeweggebruikers.

Home Legaliteit